socialstyrelsen_2015_v2.png
bil_1.png
Du er her:

Specialindretning og kommunikation

Den 1., 2. og 3. september 2015 afholdt bil.socialstyrelsen.dk for 8. gang netværksmøder. I år var temaet ”Need to have – nice to have” – om særlig indretning, og hvornår vi bevilger hvad. Dagen var bygget op af både oplæg, gruppedrøftelser og rollespil.


Af Anna Engelhardt Buhl, Socialstyrelsen. 


Bilnetværkets rolle Bilnetværkets faglige konsulent, Else Marie Hansen, bød de godt 160 deltagere velkommen til netværksmøderne i henholdsvis Rødovre, Odense og Viborg. 

Else Marie Hansen indledte dagen med at fortælle om bilnetværkets rolle som ramme for vidensdeling og erfaringsudveksling på tværs af de 98 tilmeldte kommuner og andre aktører. 

Hvornår bevilger man, og hvornår giver man et afslag? 

Jane Hansen, Sagsbehandler i Kalundborg Kommune, stod for programmets første del, der handlede om, hvorfor det er interessant, at tale om ”need to have – nice to have” i forhold til specialindretning af biler, og hvad det er, der gør nogle ansøgninger om specialindretning svære. 

Jane Hansen lagde ud med en kort gennemgang af hvad loven, bekendtgørelsen og vejledningen siger, da det er de overordnede rammer for en afgørelse. Derudover gennemgik Jane Hansen nogle af Ankestyrelsens principafgørelser, som også kan fungere som udgangspunkt for afgørelserne. Men ofte findes der ikke en afgørelse, der kan danne grundlag for den ansøgning, man har. 

Da der ikke findes ikke en facitliste til alle afgørelser, kan det diskuteres hvor grænsen kan og skal gå. Netop dette punkt blev høj grad diskuteret blandt netværksdeltagerne. De spørgsmål diskussionen gik på, var bl.a. om der er et ensartet bevillingsniveau i kommunerne og hvor meget egne ”holdninger” betyder for en afgørelse. 

På baggrund af denne diskussion fik deltagerne til opgave at tage udgangspunkt i seks specifikke sager og i fællesskab drøfte, hvad de ville have gjort, hvis de skulle afgøre sagerne. Gruppedrøftelserne gav deltagerne rig mulighed for at diskutere og reflektere over egen praksis gennem erfaringsudveksling med de andre deltagere. 

Efter fælles gennemgang af sagerne i plenum, gav Jane Hansen begrundelserne for, hvorfor de i Kalundborg Kommune havde truffet de afgørelser, de havde. De forskellige grupper kom med gode input og pointer til de enkelte sager. 

Den gode måde at kommunikere på 

Efter frokost introducerede erhvervsskuespiller Ann Hjort deltagerne til den anden del af programmet, som handlede om, hvordan man på en ordentlig måde kommunikerer et vanskeligt budskab til en borger. 

Ann Hjort gav tips og tricks til god kommunikation, der bl.a. handler om stemmeleje, vejrtrækning, udstråling og kropssprog, som kan have stor betydning for, hvordan budskabet bliver modtaget. Ann Hjort tydeliggjorde sine pointer ved at få deltagerne til at være med i forskellige situationslege. 

Legene åbnede op for at netværksdeltagerne kunne prøve de forskellige tips af, hvilket skabte en god dynamik, energi og masser af grin. Sidst på dagen deltog et par af netværksdeltagerne i et rollespil om den svære samtale. Netværksdeltageren skulle overbringe den dårlige nyhed til Ann Hjort, som spillede en borger. 

I løbet af rollespillet blev det mere tydeligt for deltagerne, hvad der er på spil mellem to mennesker i den svære samtale. Det mundede ud i en erfaringsudveksling og flere netværksdeltagere kom med bud på hvordan en specifik situation kunne løses bedst muligt. 

Opsamling og afslutning 

Der var en god energi og stor diskussionslyst blandt netværksdeltagerne gennem hele dagen, hvilket mundede ud i interessante dialoger om ”need to have – nice to have” samt udfordringer ved den svære samtale. 

Netværksdeltagerne gav til slut udtryk for, at der var kommet nogle gode, konstruktive samtaler ud af de indledende oplæg og gruppedrøftelser. Derudover tilkendegav flere, at det havde været godt, at arbejde med det mere personlige ved deres arbejde, og at det var nogle yderst brugbare tips og tricks, som Ann Hjort havde introduceret dem til.
Overskrift:
Publiceres fra:
15-08-2022
Publiceres fra:
04-08-2022
Publiceres fra:
07-07-2022
Publiceres fra:
02-06-2022

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk