Gå til hovedindhold
Social- og Boligstyrelsen
Bolig
Du er her:

Spørgsmål og svar på boligområdet

Her kan du søge i spørgsmål og svar, som er blevet stillet og besvaret i bolignetværket. Søg enten som fritekst eller via emne. 

 Søg via emne

Alle spørgsmål og svar er blevet emneinddelt (under udarbejdelse). Du kan søge ved at vælge et emne nedenfor: 

§ 116 stk. 1
§ 116 stk. 4
§116 stk. 1
§116 stk. 2
Adgang til andre etager
Adgang til kælder
Adgangsforhold til boligen
Aflastningsplads
Afslag
Almenboligloven
Anden kommune
Anden lovgivning
Ankestyrelsen
Anskaffelse før bevilling
Automatiske døråbnere
Barn
Behandling i hjemmet
Bekendtgørelser
Belysning
Beregning
Bevilling
Boliganvisning
Boligbegrebet
Boligindretning
Boligskift
Boligtilbud
Boligændring
Botilbud
Botilbud/plejehjem
Bygherreproblematik
Dispensation
Døråbnere
Eftersyn
Eftersyn af tilbygning
Egnet bolig
Ejebolig
Elkørestol
Flytning
Flytning/nedtagning af boligændring
Forbrugsgode
Forsikring
Forsikring
Forsikringssum
Fremtidige behov
Frit valg
Fællesareal
Gelænder
Genhusning
Genhusning
Greb
Greb/gelænder
Handicapkompenserende kvadratmeter
Handicapparkering
Hjemmetræning
Hjælpemiddel
Husleje
Indretning
Installation
Istandsættelse
Istandsættelse
Klage over boligsag
Kørestol
Lejebolig
Loftlifte
Loftløfter
Loftsløftere
Lovgivning
Lydisolering
Løbende udgifter
Merudgifter
Modernisering
Modernisering/istandsættelse
Nedtagning af boligændring
Nybyggeri
Ophold hos forældre
Ophold hos fraskilt forældre
Pant
Pavillon
Personkreds
Personlig hæftelse
Plads til hjælpere
Plejehjem
Principafgørelse
Procedure i boligsag
Rampe
Reetablering
Reparation
Retablering
Sagsbehandling
Servicelovens §112
Servicelovens §113
Sommerhus
Stolelift
Sædvanligt indbo
Særlig indretning
Særlige økonomiske hensyn
Søskende
Tidsfrist i boligsag
Tilbygning
Trappelifte
Udgifter i forbindelse med sagsbehandling
Udgifter til vedligehold
Udlejer
Udlejning
Udlån
Uegnet bolig
Vaskesøjle
Vedligeholdelse
Vejledningsforpligtelse
Vådrum
Vådrumssikring
Økonomi
Økonomi
Publiceres fra:
30-11-2023
Publiceres fra:
05-10-2023
Publiceres fra:
29-08-2023
Dato:
29-11-2023
Dato:
22-11-2023
Overskrift:
Dato:
13-11-2023
Dato:
13-11-2023
Dato:
07-11-2023

Social- og Boligstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@sbst.dk - Tilgængelighedserklæring