socialstyrelsen_2015_v2.png
bil_1.png
Du er her:

Spørgsmål og svar på bilområdet

Her kan du søge i spørgsmål og svar, som er blevet stillet og besvaret i bilnetværket. Søg enten som fritekst eller via emne. 

 Søg via emne

Alle spørgsmål og svar er blevet emneinddelt (under udarbejdelse). Du kan søge ved at vælge et emne nedenfor: 

§10 stk. 4
18-årig
Administration
Afdrag
Afdragsfrihed
Afdragsordning
Afgift
Afgiftsfratagelse
Afgiftsfritagelse
Afgørelse
Afgørelsesgrundlag
Afklaringsforløb
Afklausulering
Afmontering
Afslag
Afvikling
Aktindsigt
Alder
Almindeligt / udvidet lån
Alternativ
Andele
Angelmann syndrom
Angst
Anke
Ankestyrelsen
Ansvar
Ansøgning
Ansøgningstidspunkt
Arbejdsbil
Arbejdsplads
Arbejdsskadeerstaning
Automatgear
Automatisk transmission
Autoriseret værksted
Bagudrettet
Barn
Befordringsgodtgørelse
Bekendtgørelser
Benyttelse
Beregning
Berettigelse
Berettiget
Betingelser
Betinget bevilling
Betydelighed
Bevilling
Bil
Bil der luftforurener
Bilbekendtgørelsen
Billader
Billigst egnet bil
Billån
Bilpantebrev
Bilsele
Bilstøtte
Bilstøtte i erhverv
Bilstøtte-vejledning
Bopæl
Brugt bil
Byttebil
Børn
Børnebil
Chauffør
Delvis indbetaling
Demobil
Dieselbil kontra benzinbil
Digitalisering
Diverse
Dokumentation
Dyrere end bevilliget
Dødsbo
Dødsfald
Efter bevilling
Efterbevilling
Eftergivelse
Eftergivelse af gæld
Egenbetaling
Ejerforhold
Ekstraordinært afdrag
El-køretøj
Endt uddannelse
Epilepsi
Erhverv
erhvervsbil
Erhvervsbil
Erhvervsdrivende fra egen bopæl
Erstatning
Fabriksmonteret særlig indretning
Falck
Fald i værdi
Familie
Fastlæggelse
Fejl
Fleksjob
Flere personer
Flexjob/bevilling på erhvervsgrundlag
Flytning
Fordeling
Fordelingsnøgle
Forrang
Forsikring
Forsikringssum
Forventning
Forældre
Forældremyndighed
Frakendelse
Fremtidige behov
Friholdelseserklæring
Frist
Fritagelse for brændstofafgift
Fuldmagt
Funktionsevne
Funktionsnedsættelse
Funktionsændring
Fælles forældremyndighed
Fællesbil
Fængselsstraf
Færøerne
Førtidig udskiftning
Førtidspension
Gearkasse
Gebyr
Genbevilling
Generhvervelse
Genvurdering
Godkendelse til støtte til køb af bil
Gæld
Gældsanering
Gældsbrev
Gældsinddrivelse
Gældsopgørelse
Gældssanering
Handicapbil
Handicapbus
Henstand
Hjemmel
Hjælpemiddel
Hjælperkørt bil
Hæftelse
Inddragelse
Inddrivelse
Indfrielse
Indkomst
Indkomstgrundlag
Indkomstår
Indkøbsaftale
Indregistrering
Insolvens
Institution
Invalidebil
Jobsøgende
Klage
Klage over bevilling
Kognitivt skånebehov
Kommune
Konkurs
Krav
Krav til bilforhandler
Kunder
Køb af brugt bil
Køb af brugt minibus
Kørekort
Kørekortskrav
Kørestol
Kørestolsbruger
Køretur
Køreundervisning
Kørselsbehov
Kørselsbehov
Kørselsbehov erhverv
Kørselsbehov privat
Kørselsordning
Lift
Lovgivning
Længstlevende
Lån
Lånopsigelse
Magtanvendelse
Merkøb
Merudgifter
Mindreårig
Minibus
Misligholdelse
Modregning
Moms
Motor-/kabinevarmer
Multihandicap
Myndig
Nettoprovenu
Nummerpladegebyr
Ny bevilling
Nye oplysninger
Nødvendig
Oliefyr
Ombytning af bil
Omregistrering
Opfyldelse
Opholdskommune
Oplysningspligt
Opsigelse
Opsættende virkning
Pant
Pantebrev
Panthaverdeklaration
Paragraf
Paragraffer
Parenteral ernæring
Parkinson
Partsbegrebet
Pension
Personkreds
Plejefamilie
Plejeforældre
P-plads
Praksis
Principafgørelse
Principafgørelser
Produktionsskole
Provenu
Provenufordeling
Psykisk
Refusion
Refusionskommune
Registrering
Registreringsafgift
Renteindtægt
Reparation
Restgæld
Restgæld ved dødsfald
Retablering
Revurdering
Salg
Salgsprovenuet
Salgsprovenuets betydning ved genbevilling
Sansemotorik
Selvhjulpenhed
Selvstændig
Service
Serviceeftersyn
Servicehund
Servicelovens § 3a
Siddestillingsanalyse
SKAT
Skilsmisse
Skilt
Skole
Sociale Nævn
Solidarisk hæftelse
Sommerhus
Stress
STU-forløb
Størrelse
Støtte
Støtte til køb af 2 handicapbiler
Støtte til køb af bil
Støtte til køb af demobil
Sygemelding
Sygemeldt med førtidspension
Særlig indretning
Tilbagevirkende kraft
Tilbud
Tilpasning af handicapbiler
Tilskud
Tilskud til kørekort
Tinglyst sikkerhed
To biler
Totalskade
Totalskadet
Transport
Transportbehov
Transportgodtgørelse
Tredjepart
Trinbræt
Trivsel
Trivselsbil
Tvangsfuldbyrdelse
Udbudsloven
Uddannelse
Uddannelsesbil
Udgifter
Udgifter til privat aktør
Udlandet
Udlandsophold
Udlejning
Udnyttelsestidspunkt
Udregning
Udskiftning
Uenighed
Underskrift
Undersøgelsesudgift
Urigtige oplysninger
Valg af bil
Valg af egnet bil
Varsling
Vedligeholdelse
Vurdering
Værgemål
Væsentlighed
Ægtefælle
Ændret
Ændringer
Økonomi
Økonomi
Publiceres fra:
29-11-2021
Publiceres fra:
22-11-2021
Publiceres fra:
22-11-2021
Publiceres fra:
15-11-2021
Dato:
25-11-2021
Dato:
23-11-2021
Dato:
23-11-2021
Overskrift:
Dato:
19-11-2021
Dato:
17-11-2021

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk