Gå til hovedindhold
Social- og Boligstyrelsen
Bil
Du er her:

Spørgsmål og svar på bilområdet

Her kan du søge i spørgsmål og svar, som er blevet stillet og besvaret i bilnetværket. Søg enten som fritekst eller via emne. 

 Søg via emne

Alle spørgsmål og svar er blevet emneinddelt (under udarbejdelse). Du kan søge ved at vælge et emne nedenfor: 

§10 stk. 4
18-årig
Administration
Afdrag
Afdragsfrihed
Afdragsordning
Affjedring
Afgift
Afgiftsfratagelse
Afgiftsfritagelse
Afgiftsændringer
Afgørelse
Afgørelsesgrundlag
Afklaringsforløb
Afklausulering
Afmontering
Afslag
Afvikling
Aircondition
Aktindsigt
Alder
Almindeligt / udvidet lån
Alternativ
Amputeret
Andele
Angelmann syndrom
Angst
Anhængertræk
Anke
Ankesag
Ankestyrelsen
Ansvar
Ansvarsforsikring
Ansættelse
Ansøgning
Ansøgning til bil
Ansøgningstidspunkt
Arbejdsbil
Arbejdsgiver
Arbejdsgivererklæring
Arbejdsløshed
Arbejdsmarked
Arbejdsplads
Arbejdsprøvning
Arbejdsredskab
Arbejdsskade
Arbejdsskadeerstaning
Arbejdsskadeforsikring
ATV
Autisme
Autocamper
Automatgear
Automatisk transmission
Autoriseret værksted
Bagagerumsklap
Bagagerumslift
Bagdør
Bagsæde
Bagudrettet
Barn
Batteri
Bedrageri
Bedst egnet
Befordringsgodtgørelse
Begravelse
Bekendtgørelser
Benyttelse
Benzin
Beregning
Berettigelse
Berettiget
Beskæftigelse
Betalingskommune
Betingelser
Betinget bevilling
Betydelighed
Bevilling
Bevillingsgrundlag
Bil
Bil der luftforurener
Bilbekendtgørelsen
Bilforhandler
Billader
Billigst
Billigst egnet bil
Billån
Bilombygger
Bilopbygger
Bilpantebrev
Bilsele
Bilstøtte
Bilstøtte i erhverv
Bilstøtte-vejledning
Bilsæde
Bopæl
Bopælskommune
Bosted
Bruger
Brugt bil
Bus
Busforbindelser
Busløsning
Byttebil
Børn
Børnebil
Carport
Centralregistret
Certificering
Chauffør
Dansk Handicap
Data
Deltid
Delvis indbetaling
Demobil
Diesel
Dieselbil kontra benzinbil
Digitalisering
Direktiv
Diverse
Dobbeltkompensation
Dokumentation
Drejekonsol
Drejesæde
DSG
DSG-gear
Dyrere bil
Dyrere end bevilliget
Dødsbo
Dødsfald
Efter bevilling
Efterbevilling
Eftergivelse
Eftergivelse af gæld
Eftermonteret
Eftermontering
Efterskole
Egen bil
Egenbetaling
Eget valg
Egnet
Ejerforhold
Ekstraordinært afdrag
Ekstraudstyr
El-betjening
El-bil
Elcykel
Elkørestol
El-køretøj
El-scooter
Endt uddannelse
Epilepsi
Ergoterapeut
Erhverv
erhvervsbil
Erhvervsbil
Erhvervsdrivende fra egen bopæl
Erhvervsgrundlag
Erstatning
ESG
ESG-gear
EU
Fabrik
Fabriksmonteret
Fabriksmonteret særlig indretning
Fabriksny
Falck
Fald i værdi
Familie
Familiebesøg
Fartpilot
Fastlæggelse
Fastspænding
Fejl
Ferie
Fjernbetjening
Fleksjob
Flere personer
Flexhandicap
Flexjob
Flexjob/bevilling på erhvervsgrundlag
Flex-taxa
Flytning
Fodbremse
Fogeden
Fordeling
Fordelingsnøgle
Forhandlere
Forrang
Forsikring
Forsikring
Forsikringssum
Fortrydelse
Forventning
Forældre
Forældremyndighed
Forældrepar
Forældres bil
Fraflytning
Fraflytningskommune
Frakendelse
Freelance
Fremtidige behov
Fremtidssikret
Friholdelseserklæring
Frikørt
Frist
Fritagelse
Fritagelse for brændstofafgift
Fuldmagt
Funktionsevne
Funktionsnedsættelse
Funktionsændring
Fysiske lidelser
Fælles forældremyndighed
Fællesbil
Fængselsstraf
Færdigbetalt
Færøerne
Førersæde
Førtidig udskiftning
Førtidspension
Gangfunktion
Garanti
Gearkasse
Gebyr
Genbevilling
Generhvervelse
Genvurdering
Godkendelse
Godkendelse til støtte til køb af bil
Godtgørelse
Gravid
Gæld
Gældsanering
Gældsbrev
Gældsinddrivelse
Gældsopgørelse
Gældssanering
Handicapbil
Handicapbilistcenteret
Handicapbus
Handicapkørsel
Handicapskilt
Handleforpligtigelse
Handlekommune
Handlepligt
Haveforening
Helbredsoplysninger
Henstand
Historisk
Hjemmearbejde
Hjemmeboende
Hjemmel
Hjemsendelse
Hjemvisning
Hjælpemiddel
Hjælpemiddelbil
Hjælpemidler
Hjælpeordning
Hjælper
Hjælperkørt bil
Hobbyredskaber
Hukommelsesbesvær
Husstand
Hvide/gule plader
Hybrid
Hæftelse
Hævning af loft
Højtalere
Højttag
Hørenedsættelse
Iagttagelser
Iltapperat
Inddragelse
Inddrivelse
Indfrielse
Indkomst
Indkomstgrundlag
Indkomstår
Indkøbsaftale
Indkøbt
Indregistrering
Indretning
Insolvens
Institution
Internt dokument
Invalidebil
Invalidebil
Job
Jobcenter
Jobsøgende
Kamera-løsning
Kasko
Kassebil
Klage
Klage over bevilling
Klagesag
Klapsæde
Klapvogn
Klimaanlæg
Kobling
Kognitivt skånebehov
Kommune
Kommunikation
Konkurs
Konsulentbil
Kontrolsager
Kranarm
Kranlift
Krav
Krav til bilforhandler
Kundebesøg
Kunder
Kurser
Køb af bil
Køb af brugt bil
Køb af brugt minibus
Kørefærdighedstest
Kørekort
Kørekortsattest
Kørekortskrav
Kørestol
Kørestolsbruger
Køretur
Køreundervisning
Kørsel
Kørselsbehov
Kørselsbehov
Kørselsbehov erhverv
Kørselsbehov privat
Kørselsmønster
Kørselsordning
Leasing
Leje
Leverandørbesøg
Leveringstid
Lift
Loftlifte
Lovgivning
Lovhjemmel
Lægeerklæring
Lægefaglig vurdering
Længstlevende
Lønsedler
Lån
Lån
Lånebil
Lånesag
Lånopsigelse
Magtanvendelse
Mandagsbil
Manuel kørestol
Merkøb
Merpris
Merudgifter
Midlertidigt
Mindreårig
Minibus
Misligholdelse
Modregning
Moms
Monteret
Montering
Motor-/kabinevarmer
Motorattest
Motorcykel
MOVIA
Multihandicap
Myndig
Nakkestøtte
Nattesyn
Nedbestolet
Nedstolet bus
Nettoprovenu
Nummerpladegebyr
Nuværende bil
Ny bevilling
Ny lovgivning
Nye oplysninger
Nyindkøbt
Nytteværdi
Nødvendig
Observationer
Oliefyr
Ombygger
Ombygning
Ombytning af bil
Omregistrering
Opfyldelse
Opgraderet
Ophold
Opholdskommune
Oplysningspligt
Opsagt
Opsigelse
Opsættende virkning
Overgangsfase
Overvågning
Pant
Pantebrev
Panthaverdeklaration
Paragraf
Paragraffer
Parenteral ernæring
Parkering
Parkeringsbremse
Parkeringsforhold
Parkeringskort
Parkinson
Partsbegrebet
Partshøring
Passagerer
Pension
Personbil
Personkreds
Pilotseler
Placering
Platformslifte
Plejefamilie
Plejeforældre
Politi
P-plads
Praksis
Principafgørelse
Principafgørelser
Prisstigning
Procedure
Produktionsskole
Protese
Provenu
Provenufordeling
Psykisk
Påtegning
Påtegninger
Ratknop
Ratstammen
Refusion
Refusionskommune
Registrering
Registreringsafgift
Renteindtægt
Reparation
Reservesæde
Respirator
Restgæld
Restgæld ved dødsfald
Retablering
Revurdering
Riebers
Ryggener
Rygpatienter
Rådighed
Sagsbehandling
Sagsbehandling
Salg
Salgspris
Salgsprovenuet
Salgsprovenuets betydning ved genbevilling
Salgsværdi
Samlever
Sammenligning
Samtale
Sansemotorik
Selvhjulpenhed
Selvstændig
Service
Serviceeftersyn
Servicehund
Servicelovens § 3a
Siddestillingsanalyse
Sidedøren
SKAT
Skifteretten
Skilsmisse
Skilt
Sklerose
Skole
Skolepedaler
Skolevogn
Skydedør
Skånebehov
Skånehensyn
Slutseddel
Sociale Nævn
Solidarisk hæftelse
Sommerhus
Specialindretning
Specialsæde
Specialtilpasset
Standardindretning
Standardudstyr
Stress
STU-forløb
Størrelse
Støtte
Støtte til køb af 2 handicapbiler
Støtte til køb af bil
Støtte til køb af demobil
Støttekontaktperson
Sygehus
Sygemelding
Sygemeldt med førtidspension
Syn
Sæde
Sædeantal
Særlig indretning
Tidsbegrænsning
Tilbagebetaling
Tilbagevirkende kraft
Tilbud
Tilkøb
Tilpasning af handicapbiler
Tilskud
Tilskud til kørekort
Tinglyst sikkerhed
To biler
Toiletstol
Tomgangsregulativet
Totalskade
Totalskadet
Transmission
Transport
Transportbehov
Transportgodtgørelse
Transporttid
Tredjepart
Trehjulet
Trinbræt
Trivsel
Trivselsbil
Trivselsgrundlag
Trivselsvilkår
Tvangsfuldbyrdelse
Udbudsloven
Uddannelse
Uddannelsesbil
Uddannelsesgrundlag
Udgifter
Udgifter til privat aktør
Udlandet
Udlandsbekendtgørelsen
Udlandsophold
Udlejer
Udlejning
Udligningsafgift
Udlæg
Udlån
Udnyttelsestidspunkt
Udregning
Udskiftning
Udskiftning af bil
Udstigning
Udstyr
Udstyrspakke
Udvendigt stik
Uegnet
Uenighed
Underskrift
Undersøgelsesudgift
Urigtige oplysninger
Valg af bil
Valg af egnet bil
Varighed
Varmeblæser
Varsling
Vedligeholdelse
Vejledning
Vejledningsværdi
Vognbund
Vurdering
Vægtning
Værgemål
Værksted
Væsentlighed
Yderområder
Ægtefælle
Ændret
Ændringer
Økonomi
Økonomi
Ønskebil
Publiceres fra:
20-12-2023
Publiceres fra:
30-11-2023
Publiceres fra:
05-10-2023
Dato:
19-12-2023
Overskrift:
Dato:
07-12-2023
Dato:
07-12-2023
Dato:
24-11-2023
Overskrift:
Dato:
21-11-2023

Social- og Boligstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@sbst.dk - Tilgængelighedserklæring