socialstyrelsen_2015_v2.png
sidliggodt.png
Du er her:
 

Rygskævheder

Reportage fra netværksdagene med SidLigGodt-netværket 2018 
På netværksmødet 2018 for online-netværket SidLigGodt fik deltagerne opdateret deres viden om rygskævheder og forskellige valg af hjælpemidler.


Fordele og ulemper ved de forskellige muligheder blev diskuteret, og deltagerne havde rig mulighed for at se på konkrete hjælpemiddelløsninger, som blev præsenteret på dagene.


Første oplæg, ved bandagist Mads Harboe, repeterede, hvad rygskævheder er mere generelt, og deltagerne blev også klogere på grundviden om scoliose, rotation og kyfose. Oplægget havde fokus på fordele og ulemper ved korsetter, og denne viden blev brugt flittigt blandt deltagerne i det senere casearbejde.


Næste oplæg ved ortopædtekniker Christoffer Winter handlede om, hvornår et støb er en oplagt løsning, og hvornår det ikke er et godt valg. Christoffer supplerede oplæggets pointer ved at vise de forskellige scenarier med et hjælpemiddel på scenen.

 

Networking og sparring gennem casearbejdebilleder 136

Netværksdagen bød også på gruppearbejde, hvor

deltagerne skulle arbejde med 3 forskellige cases.


Repræsentanterne fra de forskellige firmaer deltog i arbejdet med cases. Det gav en god dynamik i erfaringsudvekslingen,

hvor deltagerne fælles fandt frem til gode løsninger.


Som afslutning gav hver af deltagerne fra referencegruppen, som havde udarbejdet cases, en opdatering af, hvordan sagen fra den enkelte case var forløbet, og forklarede baggrunden for de valgte løsninger.
 

Udstilling af hjælpemidlerhej 020
For første gang var der på netværksdagen en udstilling med forskellige hjælpemiddelløsninger,

der relaterede sig til dagens emne.


Mange deltagere har bagefter fremhævet, at udstillingen var en succes, og at den gav stor faglig inspiration.


 
Udstillingerne var så godt ethej 018

initiativ, at mange deltagere

ønskede sig endnu mere

tid til at se på hjælpemiddelløsningerne.


Repræsentanterne fra de forskellige firmaer oplevede også udstillingen som et positivt indslag på netværksmødet.


 


Hvad syntes deltagerne om netværksmødet?

3 netværksdeltagere blev udvalgt til at skrive et par sætninger om netværksdagens vigtigste pointer. Også her blev både oplæggenes relevans, erfaringsudvekslingen gennem casearbejde og firmaudstillingen med hjælpemiddelløsninger fremhævet.


De 3 deltagerne sagde om netværksdagene:

  • To gode oplæg, der gav overblik. Emnerne komplimenterede hinanden godt.
  • Cases: God mulighed for at få del i andres erfaring ved fælles at finde frem til løsninger, og hvordan man griber det an at komme dertil.
  • De 2 faglige oplæg om ”hvad er rygskævheder” samt fordele og ulemper ved korsetter og ved støb, kom godt omkring emnet.
  • Temaet var godt understøttet af, at vi selv i grupper skulle arbejde med 3 cases, hvor vi kunne inddrage vores egne erfaringer og erfaringsudveksle. Her kunne vi godt have brugt mere tid på at se på flere mulige konkrete hjælpemiddelløsninger, som så fint på dagen var præsenteret i undervisningslokalet.
  • Jeg havde mange gode fagligt inspirerende snakke med mange forskellige i løbet af dagen. 

  

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk

luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere