socialstyrelsen_2015_v2.png
bil_1.png
Du er her:

Bilnetværksmøder 2017

Årets netværksdage bød på inspiration om organisering og optimering af sagsbehandlingsprocessen og livlig dialog mellem fagprofessionelle på tværs af kommuner.
 

Den 3. og 4. maj 2017 blev der afviklet netværksmøder i Ishøj og Brædstrup for deltagerne på det virtuelle Bilnetværk. Der var stor interesse for netværksdagene, og kapaciteten i konferencelokalerne var fuldt udnyttet. Netværksmøderne har til formål at give deltagerne mulighed for at netværke og reflektere sammen med andre fagprofessionelle.


Else Marie byder velkommenElse Marie Hansen, fagkonsulent i Socialstyrelsen og fagansvarlig for Bilnetværket, havde sammen med referencegruppen arrangeret dagene.

 

Oplæg


Inspiration til sagsbehandlingen om støtte til handicapbiler

Dorthe Risum Stryhn og Samuel Nielsen var inviteret til netværksdagene for at præsentere Ankestyrelsens undersøgelse af seks kommuners gode erfaringer med behandling af sager om støtte til køb af bil.


Undersøgelsen blev bestilt af det tidligere Social- og Indenrigsministerium, da bilstatistikken viste stor forskel på sagsbehandlingstiden blandt landets kommuner.

 
Ankestyrelsen holder oplægPå baggrund af interviews med udvalgte sagsbehandlere og ledere i seks kommuner har Ankestyrelsen samlet anbefalingerne om god organisering for et bilteam i en rapport, som blev udgivet i januar 2017. Du kan finde den samlede rapport under Redskaber på Bilnetværket.

Se Ankestyrelsens rapport


Anbefalingerne samler sig omkring to temaer: Bilteamets organisering og sagsbehandlingsprocessen. Dorthe og Samuel fortalte bl.a. om følgende hovedpointer i rapporten:
 

  • Flere sagsbehandlere i teamet giver mulighed for at kunne sparre og sidemandsoplære, ligesom det mindsker sårbarheden ved sygdom eller anden fravær.
  • Når den faglige leder sidder med ved afgørelser, skaber det ensartethed i sagsbehandlingen.
  • Bilsagernes forskelligartede karakter fordrer en grad af fleksibilitet i sagsbehandlingsprocessen. Fx kan sagsbehandleren allerede ved første samtale med en borger være opmærksom på, om der er behov for en påtegning, og således vejlede borgeren i at kontakte læge eller politi.
  • Det kan være gavnligt for sagsbehandlingsprocessen, at der i sagsoplysningen indgår en kørselsdagbog.
     

Dorthe og Samuel indgik også i dialog med deltagerne om undersøgelsens anbefalinger i relation til deltagernes hverdag i praksis. Deltagerne påpegede blandt andet, at mulighederne for organiseringen af bilteamet også afhænger af kommunens størrelse. Ligesom mindre kommuner modtager færre ansøgninger end større kommuner. 


Oplæg


Den kommende bilbekendtgørelse

Else Marie Hansen gjorde rede for processen, der har ført til de konkrete forslag, der i øjeblikket er til ændringer af den nuværende bilbekendtgørelse. Høringen af bilbekendtgørelsen er netop afsluttet i april 2017, og svarene gennemgås i øjeblikket i ministeriet. Ministeren for Børne- og Socialministeriet vil i slutningen af 2017 udstede bekendtgørelsen med eventuelle rettelser, så den kan træde i kraft 1. januar 2018.

 

Oplæg


Networking og case-arbejde

gruppearbejdeNetværksdagen havde fokus på erfaringsudveksling og netværksdannelse. Deltagerne skulle i grupper arbejde sammen på tværs af kommuner om fire cases. Opsamlingen på deltagernes case-arbejde tydeliggjorde, at der kan være forskellige måder at tilrettelægge sagsbehandlingen af ansøgninger om støtte til køb af bil.
 

Cases


 


 


 


 

Overskrift:
Publiceres fra:
15-08-2022
Publiceres fra:
04-08-2022
Publiceres fra:
07-07-2022
Publiceres fra:
02-06-2022

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk