socialstyrelsen_2015_v2.png
sidliggodt.png
Du er her:

VISO rådgivning i SidLigGodt-sager

Som mange sagsbehandlere helt sikkert ved, yder VISO rådgivning med specialiseret viden på det sociale område. Rådgivningen kommer fra landets dygtigste specialister, som VISO har indgået aftaler med, og den skal bidrage til, at den specialiserede viden kommer til gavn der, hvor behovet er.


Af Else Marie Hansen


Konsulent i VISO, Elisabeth Nørgård Andreasen fortæller, at indenfor hjælpemiddelområdet er der forholdsvist få sager – kommunerne løser i stort omfang selv sagerne. Kommunerne har efterhånden opbygget en vis ekspertise siden kommunalreformen, og det er således kun de mest komplicerede enkeltsager, der fremsendes til VISO. De fleste hjælpemiddelsager drejer sig om tilpasning af den siddende eller den liggende stilling hos en borger.  Det vil oftest være en terapeut, der henvender sig og fortæller, at en bestemt borger fx har et tryksår eller har meget ondt. Kommunen har forsøgt en række ting for at løse borgerens problem, men uden den ønskede effekt. Derfor ønsker kommunen nu VISO rådgivning i sagen.


Når kommunen har indsendt relevant materiale, sker den første kontakt fra VISO´s centrale enhed ret hurtigt – indenfor højest to uger. Kommunen, som har henvendt sig, og en af VISO´s specialister afklarer herefter, hvilket individuelt rådgivningsforløb, der er behov for. En sjælden gang deltager en konsulent fra VISO´s centrale enhed også. Efter det afklarende møde går VISO specialisten i gang med arbejdet. Arbejdet munder ud i en skriftlig rapport til kommunen. VISO er ingen myndighed og VISO-specialisten kan kun rådgive, så det er kommunen, der afgør, hvilken indsats der derefter iværksættes.


VISO rådgivning - hvornår? 

Redaktionen har været i kontakt med et par VISO leverandører for at høre, hvilke problematikker VISO løser indenfor tilpasning af sidde- og liggestillinger. De fortæller, at når en kommune henvender sig, er det ofte fordi, en kørestol ikke passer til en borger. Det er borgere - børn som voksne - med svære fejlstillinger, tryksårsramte eller -truede, borgere med sclerose eller svært spastiske borgere. Rådgivningen kan tit gribe om sig, så det også handler om fx toiletstol og lejring om natten. Sagen kan være gået i hårdknude, eller kommunen vil gerne give en ordentlig, fremadrettet løsning, og er i tvivl om, hvad den vil være for netop denne borger. Ofte har terapeuten de rigtige overvejelser, men har ikke udført en grundig undersøgelse og efterfølgende analyse, der giver et grundlag for at kunne træffe kvalificerede valg.

I hjælpemiddelsager er brugeren altid involveret – for man kan ikke tilpasse et hjælpemiddel uden borgerens medvirken. I andre sager, fx en institution, der søger rådgivning om en bestemt gruppe beboeres specifikke problematikker, der er beboerne ikke altid involveret. Resultatet af rådgivningen vil altid være anbefalinger fra specialisten fx om, hvilke krav der stilles til en kørestol for at kunne løse borgerens problematik, eller hvordan en liggestilling skal se ud, når terapeuten har lejret en borger.


En borger kan også henvende sig til VISO og bede om rådgivning. Det kan han/hun godt få, men hvis det problem, borgeren henvender sig med, kræver en udredning, skal kommunen drages ind i sagen. I stort set alle sager på hjælpemiddelområdet skal der laves en udredning inden der gives rådgivning. Det er derfor en forudsætning at kommunen er inddraget i disse sager.


Socialstyrelsen.dk/VISO kan du læse meget mere om VISO´s rådgivning og hvordan du kommer i kontakt med VISO, hvis du har behov for det.

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk