socialstyrelsen_2015_v2.png
bil_1.png
Du er her:

Om mindreårige og støtte til køb af bil efter servicelovens § 114 – friholdelseserklæring

På bilnetværksmøderne i september 2019 deltog Familieretshuset med et oplæg om værgemål. Flere spurgte her ind til friholdelseserklæring. Her kan du læse mere om Familieretshusets rolle i netop disse. 

Når kommunen – efter ansøgning fra forældremyndighedsindehaverne (værgerne) – har bevilget en mindreårig støtte til køb af bil efter servicelovens § 114, skal Familieretshuset godkende, at den mindreårige: 

  1. Køber bilen, idet der er tale om en usædvanlig disposition, jf. bekendtgørelsen om værgemål § 10, stk. 1, og
  2. Optager lånet hos kommunen, jf. bekendtgørelsen om værgemål § 7.

Det er forældremyndighedsindehaverne, der skal søge Familieretshuset om godkendelse af dispositionerne. I praksis indsender kommunerne ofte ansøgningen til os på vegne af forældremyndighedsindehaverne.

Forældre skal erklære at ville friholde barnet for evt. krav 

Da forældrene har forsørgelsespligt over for den mindreårige, vil Familieretshuset som det klare udgangspunkt kræve, at forældrene erklærer at ville friholde den mindreårige for ethvert krav, der måtte opstå i forbindelse med køb, besiddelse, brug og evt. salg af bilen, herunder krav der måtte opstå i forbindelse med optagelse af det kommunale lån.


Forældremyndighedsindehavernes underskrift på gældsbrevet til kommunen indebærer alene, at den mindreårige hæfter for lånet. Forældrenes afgivelse af friholdelseserklæring betyder derimod, at såvel forældrene som den mindreårige hæfter for krav vedrørende bilen og lånet.

Hvis forældrene ikke vil afgive friholdelseserklæring

Der kan være situationer, hvor forældrene/den ene forælder ikke vil afgive friholdelseserklæring. Her vil Familieretshuset vurdere, om der er konkrete forhold, som taler for at godkende købet af bilen og gældsstiftelsen trods den manglende friholdelseserklæring.


Det vil i denne vurdering fx kunne indgå, om

  • Den forælder, der nægter at afgive friholdelseserklæring, allerede opfylder sin forsørgelsespligt på anden måde (fx betaler børnebidrag)
  • Den mindreårige er anbragt uden for hjemmet, og kommunen således har overtaget forsørgelsen af den mindreårige
  • Andre har afgivet friholdelseserklæring
  • Den mindreårige har indtægter og formue, der kan dække udgifterne vedrørende bilen og lånet.
Udgivet: 30-01-2020
Publiceres fra:
26-03-2020
Publiceres fra:
24-02-2020
Publiceres fra:
18-02-2020
Publiceres fra:
06-02-2020
Dato:
01-04-2020
Dato:
30-03-2020
Dato:
25-03-2020
Dato:
23-03-2020
Dato:
27-02-2020

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk

luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere