socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Nu kan du tilmelde dig Bolignetværksmødet 2020

På Bolignetværksmødet 2020, der afholdes til november, kan du bl.a. blive klogere på og være med til at drøfte byggelovgivning, problematikker ifm. lejeboliger og boligforeninger samt forskellige boligbegreber. Tilmeldingen er åben. 

 
Når man bygger eller ombygger boliger, kan der, alt afhængig af boligtypen, være flere lovgivninger, som man skal være opmærksom på. Mange lejeboliger er fx almene og skal derfor også følge almenboligloven - ud over det gældende bygningsreglements krav - som gælder både ved nybyggeri og ved til- og ombygning af eksisterende boliger. Men hvad er gældende i de forskellige bygningstyper: enfamiliehuse, række- og kædehuse og etageboliger?

På Bolignetværksmødet 2020 gennemgår Lone Sigbrand fra BUILD/Statens Byggeforskningsinstitut de væsentligste lovmæssige forhold vedrørende boligbyggeriet. Der vil være mulighed for diskussion af konkrete problemstillinger, som I måtte sidde med i kommunerne.

Boligbegrebet, principafgørelser, reetablering

Om eftermiddagen holder Ankestyrelsen oplæg om betingelserne for bevilling af boligindretning, efter § 116 i serviceloven – særligt de problematikker, der opstår, når borgerens bolig er i en boligforening.

I den forbindelse gennemgås også boligbegrebet, og hvilken betydning det har, om borger bor til leje, er andelshaver eller ejer af boligen samt reglerne om reetablering med mere. Også her vil der være rig mulighed for dialog.

Bolignetværksmødet bliver afholdt på følgende datoer (Bemærk, at programmet er ens for de to dage):
  • Tirsdag, 10. november 2020, DGI Huset Aarhus
  • Torsdag, 19. november 2020, Scandic Roskilde.

Pris

Kr.1450,- (inkl. moms og forplejning).

Tilmelding

Kontakt

Er du i tvivl om noget eller har spørgsmål? Kontakt Sarah Kjær på sakj@socialstyrelsen.dk


Bemærk, at programmet er med forbehold for ændringer - det detaljerede program følger til august.  

Udgivet: 02-07-2020
Publiceres fra:
20-09-2022
Publiceres fra:
29-08-2022
Publiceres fra:
11-08-2022
Publiceres fra:
07-07-2022
Dato:
26-09-2022
Dato:
15-09-2022
Dato:
05-09-2022
Dato:
30-08-2022
Overskrift:
Dato:
23-08-2022
Overskrift:
Dato:
22-08-2022

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk