socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Nyt råd for tryghedsskabende velfærdsteknologi

Et nyt råd – Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi – skal følge med i den teknologiske udvikling og rådgive regeringen om, hvilke former for tryghedsskabende velfærdsteknologi der bør kunne anvendes overfor borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. 

Velfærdsteknologiske løsninger kan være en skånsom måde at skabe tryghed på for borgere, der har behov for særlig omsorg. Social- og indenrigsministeren har udpeget et nyt råd: Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi, som skal rådgive regeringen på området.

Hvilke velfærdsteknologiske løsninger?

Velfærdsteknologiske løsninger kan give større sikkerhed for, at der gives hjælp, når behovet opstår, samtidig med at der undgås unødige forstyrrelser af borgeren. Dermed kan teknologierne også understøtte en værdig og omsorgsbaseret tilgang, hvor der passes på borgeren, samtidig med at bevægelsesfrihed og selvbestemmelse bevares mest muligt.


Mindst én gang om året skal rådet derfor indstille en liste over velfærdsteknologiske løsninger, der kan anvendes efter servicelovens magtanvendelsesregler, til social- og indenrigsministeren. Rådet vil i deres arbejde inddrage input fra relevante aktører, herunder kommuner, regioner og interesseorganisationer.

Du kan bidrage!

Rådet ønsker input, ideer og opmærksomhedspunkter fra praksis og har oprettet en idépostkasse til formålet. Du kan finde link til denne og læse mere om rådet på deres hjemmeside.  

 

Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologis hjemmeside

 

Som led i revisionen af magtanvendelsesreglerne, der træder i kraft 1. januar 2020, justeres terminologien, så alarm- og pejlesystemer ændres til ”tryghedsskabende velfærdsteknologi”. Formuleringen skaber hjemmel til at bruge nye typer af velfærdsteknologi overfor borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne.

Baggrunden for ændringen er, at brug af tryghedsskabende velfærdsteknologi i mange tilfælde kan opleves som mindre indgribende i borgerens selvbestemmelsesret, end hvis opgaven varetages ved, at personalet konstant fysisk observerer borgeren.

 

Udgivet: 10-09-2019
Publiceres fra:
20-09-2022
Publiceres fra:
29-08-2022
Publiceres fra:
11-08-2022
Publiceres fra:
07-07-2022
Dato:
26-09-2022
Dato:
15-09-2022
Dato:
05-09-2022
Dato:
30-08-2022
Overskrift:
Dato:
23-08-2022

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk