socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

CareWare 2016

Nyt i kalenderen

kalender 2CareWare er en årlig konference, der har fokus på nye teknologiske løsninger inden for social-, sundheds- og rehabiliteringsområdet. I år har CareWare særligt fokus på, hvad der skal til for at lykkes med velfærdsteknologisk innovation, som skaber menneskelig værdi og øget livskvalitet.

 

CareWare henvender sig til beslutningstagere og fagfolk i kommuner og regioner, som har ydelser rettet mod social-, sundheds- eller rehabiliteringsområdet, herunder ydelser rettet mod ældre og borgere med funktionsnedsættelser eller kronisk sygdom.

CareWare henvender sig desuden til virksomheder, iværksættere, videns-, forsknings-, udviklings- og uddannelsesinstitutioner og miljøer, der har interesse for sundheds- og velfærdsteknologi.

 

Læs mere om CareWare 2016 i kalenderen.

Udgivet: 18-01-2016
Publiceres fra:
24-05-2022
Publiceres fra:
09-05-2022
Publiceres fra:
28-04-2022
Publiceres fra:
25-04-2022
Dato:
18-05-2022
Dato:
18-05-2022
Overskrift:
Dato:
17-05-2022
Dato:
12-05-2022
Dato:
11-05-2022

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk