socialstyrelsen_2015_v2.png
bil_1.png
Du er her:

Om bil.socialstyrelsen.dk

Netværket bil.socialstyrelsen.dk er et fagligt forum for terapeuter og sagsbehandlere, der arbejder med servicelovens §114, dvs. støtte til køb af bil for personer med nedsat funktionsevne. 

Formålet med netværket er at sikre et højt fagligt niveau og effektiv sagsbehandling inden for bilområdet.


Netværket tilbyder:

  • Oversigt og link til relevant lovgivning, vejledninger, bekendtgørelser mv.
  • Oversigt med resumé og link til alle relevante principafgørelser inden for bilområdet.
  • Omfattende oversigt over relevante artikler, litteratur og andre materialer med resumé og evt. link til kilden.
  • Henvisninger med link til relevante hjemmesider.
  • En dynamisk vidensbank (leksikon) om bilområdet, som opbygges i takt med, at medlemmer lægger opslagsord, viden og erfaringer ind.
  • Oversigter over relevante hjælpemidler i form af online-kataloger.
  • Forum, hvor der kan diskuteres med netværkets andre deltagere på livet løs.
     

Referencegruppe

Referencegruppen er netværkets faglige ballast, der med en solid erfaring fra praksis og med en stor faglig bredde på tværs af gruppen er med til at sikre et relevant fagligt indhold på netværket. 


Referencegruppen holder øje med praksis og bidrager til de årlige netværksmøder, bl.a. gennem forslag til temaer og foredragsholdere.


20200123_121117


Kontakt

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Mette Lund Møller eller Signe Skovgaard Schmidt 

 

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk