socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Store kommunale forskelle i boligsager

Rapport over praksisundersøgelse om hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig

Det sociale Nævn for region Nordjylland har gennemført en undersøgelse om kommunernes praksis i sager om hjælp til boligindretning og anskaffelse af anden bolig.

Undersøgelsen omfatter 57 sager fra kommunerne Vesthimmerland, Frederikshavn, Læsø, Brønderslev og Thisted, hvor der er ydet hjælp i form af boligindretning eller anskaffelse af anden bolig.

Undersøgelsens resultater - store forskelle

Undersøgelsen, der fokuserer udelukkende på praksis i de såkaldt store boligsager, hvor ændringerne er omfattende og bekostelige for kommunen, viser, at i 22 ud af 57 boligsager er den kommunale forvaltnings afgørelse vurderet til at være forkert.

I 20 ud af de 22 tilfælde skyldes afgørelserne manglende oplysninger om borgerens funktionsevne og/eller boligens indretning, mens der kun i to sager vurderes, at afgørelsen er forkert, til trods for at sagerne har været ordentligt belyst.

Undersøgelsen viser store variationer imellem de kommunale forvaltninger med hensyn til rigtigheden af afgørelserne. Der er også store forskelle på størrelsen af udgifterne og på alderssammensætningen af de borgere, der modtager hjælp. I to kommuner er det navnlig børn og unge og i en kommune er det navnlig ældre.

Der synes at være en vis sammenhæng mellem borgernes alder og udgiften til boligændringerne således, at de dyre og omfattende bevillinger overvejende gives til børn og unge.

Den klart største enkeltgruppe af bevillinger vedrører hjælp til ombygning eller etablering af badeværelse (24%).

Anbefalinger til kommunerne

Med baggrund i undersøgelses resultater anbefaler Det Sociale Nævn de kommunale forvaltninger at sørge for, at sagerne indeholder den nødvendige dokumentation for borgerens funktionsnedsættelse. Dokumentationen bør typisk bestå i en kombination af lægelige oplysninger og en beskrivelse af, hvilke funktioner i dagligdagen i hjemmet borgeren enten ikke kan eller kun vanskeligt kan udføre uden hjælp.

Flere oplysninger

Spørgsmål om rapporten kan rettes til fagchef Frede Fisker ffnor@statsforvalning.dk, tlf. 72 56 87 75 eller kontorchef Charlotte Buus Kjær cbdnor@statsforvaltning.dk tlf. 72 56 87 04
Udgivet: 20-12-2010

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk