socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Handicap-konventionen i lettilgængelig form

Mennesker med handicap skal kende og kunne læse konventionen

I 2009 forpligtede Danmark sig til at leve op til FN's handicapkonvention, som blandt andet slår fast, at handicappede i Danmark skal have samme muligheder som deres medborgere.

Socialministeriet har nu udarbejdet en version af konventionen, der er formuleret på et let-tilgængeligt dansk, så flere har mulighed for at læse og forstå indholdet af konventionen. Ligeledes har ministeriet udarbejdet en blindeskrift-udgave af konventionen samt en film, der lægger op til diskussion af emnet.

Meget apropos

Deltagere i bolig.hmi.dk, der har været med på de nyligt afholdte netværksmøder, vil kunne nikke genkendende til emnet, som var et af de temaer, Anne Grethe Pedersen tog op under sit oplæg om etik og moral i sagsbehandlingen.

Jeg har endnu ikke hørt borgere henvise til konventionen…,” nåede Anne Grethe Pedersen lige at sige på mødet i Region Midtjylland, før en deltager udbrød:

”Det har jeg!” og dermed understregede Anne Grethe Pedersens pointe om, at borgerne i langt højere grad end tidligere er bevidste om deres rettigheder.

Det viste sig, at flere andre sagsbehandlere havde hørt borgere henvise til konventionen, og måske bliver der flere af den slags henvisninger, jo mere udbredt kendskabet til konventionen bliver.

Du kan læse mere om Socialministeriets let-tilgængelige udgave af FN's Handicapkonvention på ministeriets hjemmeside (åbner nyt vindue)
Udgivet: 25-11-2010

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk