socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Har du tilmeldt dig netværksmødet?

Mange tilmeldinger, men der er stadig pladser at få

Netværksdeltagere, der endnu ikke har meldt sig til et af efterårets fem netværksmøder, kan nå det endnu. Der har været godt gang i tilmeldingerne, og de tre af møderne er næsten fyldt op, men der er stadig pladser at få, især på møderne i Næstved og Aalborg.

Tilmeld dig en anden region

Redaktionen bag bolig.hmi.dk vil derfor gerne minde netværkets deltagere om, at de er velkomne til møder i hele landet, uanset hvor de bor eller arbejder. Har du f.eks. ikke mulighed for at være med i Region Hovedstadens møde, kan du tage turen til det hyggelige Hotel Kirstine i Næstved, hvor mødet for Region Sjælland bliver afholdt.

Oplæggene på møderne er de samme i hele landet, nemlig ”Status vedrørende de vigtigste udfordringer efter lov om frit valg af boligindretning” samt ”Etiske og moralske overvejelser om ’nødvendighed’ ved bevilling af boligindretning efter serviceloven” ved hhv. Ulla Thisted, souschef, Hjælpemiddelcentralen i Esbjerg og Anne Grethe Pedersen, ergoterapeut ved Center for Kommunikation og Hjælpemidler i Vejle.

Rund ugen af med et fredagsmøde

Det er første gang, Hjælpemiddelinstituttet afholder netværksmøder for bolig.hmi.dk, men redaktionen har lært sin første lektion allerede inden møderne er løbet af stablen: Møder skal ikke lægges om fredagen! De tre møder, der ligger på andre ugedage, blev hurtigt fyldt op, mens der som nævnt fortsat er plads på de to fredagsmøder i hhv. Aalborg og Næstved. Vi har af samme grund forlænget tilmeldingsfristen til en uge før de respektive møder.

Udover at love at planlægge anderledes næste gang, vil vi i redaktionen gerne opfordre netværksdeltagere i regionerne Nordjylland og Sjælland til denne gang at runde ugen af med et godt fagligt indspark og mulighed for at hilse på kolleger fra resten af regionen.

Udgivet: 04-10-2010

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk