socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Nyt byggeri skal sætte standarden

Kørestole, hvide stokke og andre hjælpemidler fik øjnene op hos byggefolk.

Når det regner på præsten, drypper det som bekendt på degnen. Nogenlunde samme effekt, håber Danske Handicaporganisationer (DH), at byggeriet af det nye Handicaporganisationernes Hus - verdens mest tilgængelig kontorhus - vil have for fremtidigt kontorbyggeri generelt.

For at sikre kvalificerede bud, der tager højde for alle tænkelige former for funktionsnedsættelser, eller handicaps, var Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) med som konsulent på opgaven og afholdt forud for konkurrencen workshops for konkurrencens arkitekter og entreprenører.

Med bind for øjnene

Det nye byggeri skal huse en lang række af DH’s medlemsorganisationer, og skal derudover fungere som inspiration for fremtidige kontorbyggerier. Men hvis man ikke selv har et handicap, kan det være svært at forestille sig problemerne på forhånd. Derfor blev de omkring 30 arkitekter og entreprenører sendt ud i byen med bind for øjnene, i kørestol, med hvid stok i hånden, eller et på anden vis fingeret handicap, for at selv at opleve hvilke forhindringer og problemer, mennesker med et handicap dagligt løber ind i.

Det var ifølge Lars Pedersen, arkitekt og tilgængelighedsrådgiver ved SBI, en øjenåbner for deltagerne, og var med til at sikre et projekt, der i langt højere grad end ellers har taget højde for alle DH’s 32 medlemsorganisationers i alt 320.000 medlemmer.

Team NCC vandt konkurrencen og skal nu i gang med byggeriet, der ventes at stå færdigt i 2012

Læs mere om Handicaporganisationernes Hus på handicap.dk (åbner nyt vindue)

Nemmere hverdag for personer med handicap

Lars Pedersen tør ikke spå om, hvorvidt en højere grad af inkluderende indretning kan medføre færre bevillingssager på boligområdet.

”Men jeg tror, vi kan undgå mange problemstillinger ved at foregribe tingene på forhånd,” siger han og remser op: ”niveaufri adgang, adgangsveje som kan bruges af alle, bedre belysning, indretning af toiletter, køkkener og funktionelle rum i det hele taget.”

Prøv-selv kurser for alle

SBI holder jævnligt kurser og prøv-selv-ture for bl.a. ergoterapeuter og andre personalegrupper i kommuner, regioner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner, mens simulations-workshoppen for byggefolkene havde en lidt ny vinkel: Hjælpemidlernes muligheder og begrænsninger.
Og for at man fra bygherrens side kan sikre, at brugere af forskellige hjælpemidler kan deltage i f.eks. møder, kurser og i auditorier på lige fod med andre deltagere, så er der altså kun en vej frem, mener Lars Pedersen.

”Den bedste måde at forstå de udfordringer, personer med handicap står over for, er ved at prøve det selv,” siger han.

Læs mere om SBI’s tilgængelighedskurser på SBI's hjemmeside (åbner nyt vindue)

Udgivet: 17-09-2010

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk