socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Frit valg

Pr 1. oktober ændres serviceloven, således at der fra denne dag er frit valg af hjælpemidler og boligindretning.

Vedrørende boligindretning betyder loven, at borgeren får mulighed for at vælge en anden håndværker end den, som kommunen har valgt til at udføre den bevilgede boligindretning. Endvidere kan borgeren vælge andre materialer end dem, som kommunalbestyrelsen har bevilget. Denne del af loven skal således sikre, at borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne får indflydelse på valg af håndværkere og/eller materialer til nødvendig boligindretning givet som følge af funktionsnedsættelsen.

Lovforslaget blev fremsat i folketinget den 27. januar 2010 af daværende Indenrigs- og Socialminister Karen Ellemann og vedtaget den 15. april 2010. Se Lov om ændring af lov om social service, lov nr. 407 af 21/04/2010 her.
Du kan også finde link til loven her på bolig.hmi.dk under fanen Lovgivning / Love eller på dette link.

På folketingets hjemmeside kan du læse om lovens tilblivelse, klik her.

Udgivet: 11-05-2010

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk