socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Boliger skal være tilgængelige for handicappede

Statens Byggeforskningsinstitut har udsendt en ny anvisning i tilknytning til Bygningsreglement 2008 (BR08). Det drejer sig om SBi-anvisning 222: Tilgængelige boliger (2008)

Foto af nybygget hus med store vinduspartierI anvisningen begrundes og anbefales en række tilgængelighedskrav til almindelige boliger med udgangspunkt i Bygningsreglement 2008 (BR08). De anbefalede mål er typisk større end myndighedskravene. Anbefalingerne er væsentlige for såvel planlægning og projektering af nybyggeri som for om- og tilbygninger i den eksisterende boligmasse.
Al erfaring viser, at de bedste resultater opnås ved at tænke hensyn til personer med handicap ind fra starten, i projektfasen.
Ved at tage udgangspunkt i tilgængelighedskravene opnås også, at boligen vil kunne anvendes af den voksende gruppe af ældre borgere i samfundet.

 

http://www.sbi.dk/tilgaengelighed/bygningsindretning/tilgengelige-boliger/boliger-skal-vere-tilgengelige-for-eldre-og-handicappede


 

Udgivet: 24-09-2008

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk