socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Fremtidens køkken – set med svenske øjne

I en ny udgivelse sætter det svenske Hjälpmedelsinstitutet fokus på fremtidens køkken for bl.a. demente.

Udgivelsen påpeger, at der er behov for at redefinere indretningen af et køkken, når brugeren er dement eller har andre kognitive funktionsnedsættelser. Ikke mindst, da langt de fleste af hverdagens aktiviteter finder sted i køkkenet.

 

I Sverige vokser gruppen af ældre personer med demens eller andre kognitive funktionsnedsættelser, som bor i eget hjem. Det giver i følge udgivelsen god grund til at se på deres køkkenforhold. Kan et køkken indrettes på en anden måde, som tager hensyn til personer med kognitive funktionsnedsættelser?

Deltag i debatten

Hvad mener du? Kan rapportens iagttagelser overføres til danske forhold? Vil det være relevant med en lignende diskussion herhjemme?

Besøg Forum på bolig.hmi.dk, og del dine synspunkter med resten af netværket


Læs mere om udgivelsen på Hjälpmedelsinstitutets egen hjemmeside (åbner nyt vindue)

Læs udgivelsen "Kognitive Köket - Främtidens kök", 36 sider (åbner som pdf)

Udgivet: 23-03-2010

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk