socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

65% af de danske kommuner deltager nu i netværket

Den seneste medlemsopgørelse for bolig.hmi.dk viser, at 64 kommuner og i alt 192 medarbejdere er tilmeldt.

Disse tal er opgjort den 12. september, og viser at netværket på ganske kort tid er blevet vidt udbredt.

Der mangler enkelte af de større kommuner, men langt de fleste er med. For eksempel deltager der fra Odense, København og Århus hhv 16, 14 og 9 medarbejdere.

Vi håber, at de resterende kommuner vil se nytten af de faciliteter, netværket tilbyder - og at netværkets deltagere begynder at bruge netværket til at udveksle viden og erfaringer med hinanden.

Udgivet: 12-09-2008

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk