socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Principafgørelse om ståstøttebord

Ankestyrelsen konkluderer i ny principafgørelse, at et ståstøttebord ikke altid kan betragtes som et hjælpemiddel.

Den pågældende sag drejer sig om mand, der havde søgt økonomisk støtte til et ståstøttebord. Manden ledaf senfølger af polio og følger efter lårbensbrud. Han gik tilgang træning hos fysioterapeut, som havde anbefalet et ståstøttebord. Ankestyrelsen vurderer, at et ståstøttebord i det konkrete tilfælde, ikke kan betragtes som et hjælpemiddel.

Ståstøttebordet havde ikke til formål at afhjælpe de varige følger af ansøgerensfunktionsnedsættelse, men derimod gennem træning at forbedre,vedligeholde eller hindre forringelse af funktionsniveauet.

Læs sagsfremstillingen af Afgørelse 261-09 på Ankestyrelsens hjemmeside (åbner nyt vindue)
Udgivet: 12-01-2010

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk