socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Kommuner skal dække feriegæsters leje af hjælpemidler

I en ny principafgørelse fastslår Ankestyrelsen, at feriegæster skal have dækket leje af hjælpemidler, når de ferierer i Danmark.

Ankestyrelsen har afgjort to sager, hvor borgere med funktionsnedsættelser har søgt om midlertidig udlån/leje af hjælpemidler, mens de holdt ferie i Danmark. Ankestyrelsen fandt, at borgerne i begge sager havde ret til at få betalt udgifterne til de hjælpemidler, de havde brug for under ferieopholdet.

Begrundelsen i begge sager er, at hjælpemidlerne i væsentlig grad afhjalp borgernes nedsatte funktionsevne, og derved gjorde det muligt for borgerne at afholde ferie.

Principafgørelse 263-09(pdf) (åbner nyt vindue)
Principafgørelse 264-09 (pdf) (åbner nyt vindue)
Udgivet: 06-01-2010

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk