socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Fortsat støtte til opvaskemaskiner

Ny principafgørelse fastslår, at der kan ydes hjælp til opvaskemaskine efter Servicelovens bestemmelser om bevilling af forbrugsgoder. 

En kørestolsbruger med nedsat funktion i hænder og underarme var ikke i stand til at vaske op i hånden. Han søgte om hjælp til en opvaskemaskine, så han kunne blive selvhjulpen i forbindelse med opvask.  


Ankestyrelsen fastslog, at en opvaskemaskine  ikke er et forbrugsgode, der indgår i sædvanligt indbo, og som normalt findes i ethvert hjem, der måtte ønske det. Der kan derfor fortsat ydes hjælp til en opvaskemaskine efter Servicelovens bestemmelser om bevilling af forbrugsgoder, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Sagen blev hjemvist til kommunen til ny behandling og afgørelse.

Principafgørelse 260-09 (Pdf) (Åbner nyt vindue)

 

Udgivet: 06-01-2010

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk