socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Frit valg af hjælpemidler og boligindretning

Indenrigs- og Socialministeriet har udsendt et forslag til lov om ændring af lov om social service (frit valg af hjælpemidler og boligindretning) til høring.

Hørringsfristen var den 30. november, men du kan læse lovforslaget her (word) (åbner nyt vindue).

Formålet med lovforslaget er at sikre, at borgerne frem over gives ret til frit valg med hensyn til leverandør af alle typer af hjælpemidler. Borgeren vil endvidere mod betaling af prisdifferencen kunne vælge et dyrere hjælpemiddel end det, der er omfattet af kommunalbestyrelsens bevilling.

Endvidere er formålet med lovforslaget at give borgerne mulighed for – mod en eventuel merbetaling – at vælge en anden håndværker end den, som kom-munen har valgt til at udføre en boligindretning bevilget efter serviceloven. Endvidere kan borgerne mod merbetaling vælge andre materialer end dem, som kommunalbestyrelsen har bevilget.

Der vil efterfølgende blive udarbejdet nye bekendtgørelser og ny vejledning, som vil blive udsendt i særskilt høring.

Indenrigs- og Socialministeriet skal anmode om eventuelle bemærkninger senest mandag den 30. november 2009 kl. 12.00 til tha@ism.dk

Du kan her se hvem der er hørringsberettiget (word) (åbner nyt vindue).

 

Hilsen Inger

Udgivet: 30-11-2009

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk