socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Boligkonferencen 2009

De teknologiske muligheder udnyttes slet ikke, og med en mere lempelig tolkning af reglerne ville mange mennesker med funktionsnedsættelser kunne opnå en langt større selvhjulpenhed og uafhængighed i hverdagen

Anita Klindt i hvid skjorte gestikulerer foran powerpointpræsentation på Boligkonferencen

Lovgivningen og rammerne for bevilling af boligskift og boligindretning gennemsyrede oplæggene på Boligkonferencen. Nødvendighed og væsentlighed er to centrale bevillingskriterier i serviceloven, og tolkningen af disse er i høj grad bestemmende for hvilken støtte, borgere med funktionsnedsættelse får.


Konferencen fungerede som formidling af resultaterne af et projekt om velfærdsteknologi, som Inger Kirk Jordansen, konsulent på Hjælpemiddelinstituttet, var ansvarlig for. Disse resultater er dokumenteret og analyseret i udgivelsen Velfærdsteknologi - selvhjulpen med ny teknologi, som er finansieret af Realdania.

Læs mere om Boligkonferencen 2009.

Se oplæggene fra Boligkonferencen 2009.

Udgivet: 12-10-2009

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk