socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Projekt om loftslifte

Serviestyrelsen har fået støtte til et projekt om afprøvning af teknologier til forflytning og vending/lejring. Formålet er at demonstrere og opnå de mulige produktivitetsgevinster ved teknologier til forflytning og vending/lejring, bl.a. i form af mindre forbrug af hjemmehjælp, bedre fysisk arbejdsmiljø samt forbedret servicekvalitet overfor borgerne. 

Teknologisk drejer det sig fx om afprøvning af tryksårsforebyggende madrasser og stationære personløftere som hjælpemidler i forbindelse med forflytninger, fx til og fra seng, til og fra stol/kørestol og til og fra toilettet.

Det antages at teknologierne kan medvirke til at reducere tidsforbruget i forbindelse med forflytning og vending/lejring, reducere antallet af tunge løft i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og øge servicekvaliteten for borgerne. Dertil kommer forebyggelse af lidelser forbundet med manglende vending såsom tryksår samt lungebetændelse. Lidelser, der både har store menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger.

 

Kontakt Servicestyrelsen for yderligere information, http://www.servicestyrelsen.dk/wm149161

Udgivet: 03-10-2009

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk