socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Ny guide til bedre tilgængelighed i idrætsanlæg

Handicapidrættens videnscenter har lavet en web-guide, der kan bruges som inspiration til indretning af idrætsrum for alle. Det er ikke just et ansvarsområde, der falder inden for SEL § 116, men måske kan man alligevel finde nyttig viden og inspiration.

Tilgængelighed skal i langt højere grad tænkes med fra start, når idrætsanlæg planlægges, bygges eller renoveres. www.idrætsrumforalle.dk indeholder en lang række tips og inspiration, der skal sikre mennesker med nedsat funktion nem adgang til at dyrke idræt eller arbejde i danske idrætsanlæg.

Læs mere på www.idraetsrumforalle.dk

Udgivet: 03-10-2009

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk