socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Laboratorium for velfærdsteknologi

Sæt kryds i kalenderen til workshop i Odense den 3. september 2009

Den offentlige sektor står overfor store udfordringer i de kommende år(tier), ikke mindst i forhold til den forventede mangel på pleje- og omsorgspersonale. Kommunerne har derfor en fælles udfordring i at finde fx teknologiske løsninger, der kan afhjælpe denne mangel på "hænder". Tilsvarende har danske virksomheder et ønske om at udvikle og levere teknologiske løsninger, der modsvarer kommunernes behov.

Med henblik på at udfolde og matche behov og muligheder etablere Servicestyrelsen og Hjælpemiddelinsitituttet nu et "projektlaboratorium", der skal medvirke til udvikling af nye samarbejdsprojekter på området til gensidig gavn for kommunernes opgaveløsning og virksomhedernes erhvervspotentiale.

Det første arrangement i laboratoriet bliver en heldags workshop i Odense d. 3. september 2009.


Det vil i forlængelse af workshoppen være muligt at opleve forestillingen "Robottens anatomi" i Teaterhuset i Odense.


Program og mulighed for tilmelding bliver offentliggjort i starten af august, men sæt kryds i kalenderen allerede nu - der bliver rift om pladserne!

Udgivet: 30-06-2009

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk