socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Bygningsreglementet bliver ændret

Det kritiserede forslag om at afskaffe kravet om niveaufri adgang til enfamiliehuse er revideret.

Transport-, Bygnings- og Boligministeren foreslog oprindeligt at ophæve visse tilgængelighedsbestemmelser for enfamiliehuse, men efter pres fra handicaporganisationerne og med udsigt til øgede omkostninger i kommunerne til ombygninger efter servicelovens § 116, reviderer styrelsen blandt andet forslaget om afskaffelse af niveaufri adgang til enfamiliehuse.


Fremadrettet vil der være krav om forberedelse til niveaufri adgang ved mindst én yderdør i adgangsetagen for fritliggende enfamiliehuse, så der, om nødvendigt, kan etableres niveaufri adgang på et senere tidspunkt. Ændringerne træder i kraft den 1. juli 2017.


Se ændring til BR15 på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside
 

Udgivet: 13-06-2017

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk