socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Boligstandarden i Danmark er høj

Der er mange boliger: 2,7 millioner boliger til en befolkning på 5,4 millioner betyder, at der i gennemsnit bor 2,0 personer i hver bolig.

Boligerne er store: Med en gennemsnitstørrelse på 113 m2 er der 55 m2 til rådighed pr. beboer. Det gennemsnitlige boligareal er på hhv. 137 m2 for ejerboliger, 81 m2 for andelsboliger, 87 m2 for privat udlejede boliger og 77 m2 for almene boliger.
Boligerne har generelt høj kvalitet: F.eks. har 98 procent af alle boliger eget toilet, 94 procent eget bad og 98 procent har centralvarme.


Læs mere i Socialpolitisk Redegørelse 06/07 http://www.social.dk/talogsatser/index.aspx?id=d60e09bd-2a1f-4f97-8a69-918a958e8d3e

 

eller i pjecen Husrum for alle, http://www.social.dk/netpublikationer/2006/p10hus2111/pdf/publikation.pdf

 

  

Udgivet: 07-06-2008

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk