socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Nyt bygningsreglement - BR08

Nyt bygningsreglement: Bedre tilgængelighed for personer med handicap – Bedre indeklima - Administrative lettelser

Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen udtaler:
"Forbrugerne og byggeriet kan se frem til mange forbedringer i det nye bygningsreglement. Personer med handicap får bedre tilgængelighed, så de får bedre muligheder for at deltage i samfundslivet. Indeklimaet blive bedre – til glæde for alle, der skal arbejde og bo i nybyggerier. Og vi forenkler reglerne til glæde for byggevirksomhederne".

Personer med handicap får niveaufri adgang til alle ind- og udgangsdøre på alle etager. Der bliver bedre plads til kørestolsbrugere i fx teatre og biografer samt krav om indendørs og udendørs ledelinjer, så synshandicappede lettere kan orientere sig.

Støjniveauet er i visse typer af bygninger højt. Der indføres derfor skrappere krav til dæmpet lyd i bl.a. daginstitutioner og etagebyggeri. En række husejere får mulighed for at opføre flere kvadratmeter på grunden. Og virksomhederne får bedre overblik og sparer dermed tid, fordi bygningsreglement for erhvervs- og etagebyggeri og bygningsreglement for småhuse nu samles i ét. Nye funktionskrav betyder, at virksomhederne vil kunne arbejde mere fleksibelt og udvikle nye og innovative løsninger.

Regeringen har, som det fremgår af regeringsgrundlaget, besluttet, at der skal udarbejdes en strategi for energirigtige boliger, så energiforbruget i nye bygninger reduceres med 75 pct. i 2020. Et tillæg til reglementet om disse forhold forventes inden udgangen af 2008.

Regeringen har i kvalitetsreformen lagt op til bedre fysiske rammer i dagsinstitutionerne. Forhandlingerne herom er endnu ikke afsluttet, men kan også føre til et tillæg til bygningsreglementet.

BR08 trådte i kraft den 2. februar 2008. Frem til 1. august 2008 bestemmer bygherrerne selv, om de vil arbejde efter det hidtidige reglement eller BR08.

 

Se omtalen af BR08 under Lovgivning her på netværket

Udgivet: 05-06-2008

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk