socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

3 mia. kr. til arbejdskraftsbesparende teknologi

Regeringen har i finansloven for 2008 afsat 3 mia. kr. i perioden 2009 – 2015 til medfinansiering af investeringer i ny arbejdskraftsbesparende teknologi, som vil kunne aflaste medarbejderne og give mere tid til borgernær service og omsorg.

Kilde: Aftaler om Finansloven for 2008, Finansministeriet, http://www.fm.dk/db/filarkiv/19711/aftaler_om_finansloven_for_2008_web.pdf

Udgivet: 22-05-2008

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk