socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Ældre får bedre hverdag med de rette hjælpemidler

De rigtige hjælpemidler kan lette tilværelsen for mange ældre, der har problemer med aktiviteter i hverdagen. I et pilotprojekt har 86 % af deltagerne fået afhjulpet deres vanskeligheder helt eller delvist.


Fredericia Kommune og Socialstyrelsen har undersøgt en metode, hvor ældre borgere, der ansøgte om enkle hjælpemidler, fik en grundig udredning af deres behov. I alt 185 borgere med en gennemsnitsalder på 80 år deltog i pilotprojektet.


Nu tyder en undersøgelse af projektet på, at metoden kan være med til at sikre, at borgeren får det helt rette hjælpemiddel og dermed en væsentlig bedre hverdag.


Grundig udredning

Metoden kaldes "Tidlig rehabiliterende hjælpemiddelformidling". Centralt for metoden er udredningen, der foregår i borgerens eget hjem og afdækker hans eller hendes problemer i hverdagen med fx indkøb, badning og almindelige aktiviteter i hjemmet. Bagefter vurderer man borgerens behov for indsatser.


I pilotprojektet har den grundige udredning resulteret i flere henvisninger til tværfaglige indsatser end sædvanligt, fx gruppebaseret fysioterapi. Flere har også fået henvisning til egen læge eller speciallæge, og 40 % har fået andre, flere eller færre hjælpemidler end dem, de oprindelig har ansøgt om.


God effekt af metoden

Undersøgelsen viser god effekt af metoden. 86 % af deltagerne fik løst deres problemer med aktiviteter i hverdagen helt eller delvist. Borgernes fysiske funktionsevne var bevaret ved opfølgningen efter fire måneder eller blevet en smule bedre, og i betragtning af deltagernes alder er det over forventning.


Projektet blev gennemført i 2011-13 og er finansieret af Fredericia Kommune og Socialstyrelsen med støtte af Helsefonden.


Undersøgelse om projekt "Tidlig rehabiliterende hjælpemiddelformidling" (pdf - nyt vindue)


Udgivet: 25-09-2014

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk