socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Vejledning til valg af velfærdsteknologi i plejeboliger

Vejledningen bygger på erfaringerne fra implementering af velfærdsteknologi i mere end 500 plejeboliger i Aarhus Kommune, og giver en række praktiske råd og anbefalinger.


Vejledningen er skrevet i løbet af efteråret 2013 og har udgjort en væsentlig del af fem studerendes praktikophold i Velfærdsteknologisk Enhed. Vejledningen er skrevet på baggrund af de erfaringer, der er opnået med implementering af velfærdsteknologi i plejeboliger i Aarhus Kommune.


Inger Kirk Jordansen, ergoterapeut, Master i Social Integration og ansat som specialkonsulent i Velfærdsteknologisk Enhed under MSO, har stået for projektledelse og faglig vejledning.


Formålet med vejledningen er først og fremmest at få et redskab til brug ved udarbejdelse af krav og anbefalinger til velfærdsteknologiske løsninger ved renovering og nyopførelse af plejeboliger i Aarhus Kommune.


Læs vejledningen her (åbner i nyt vindue)


Kilde: Aarhus.dk

Udgivet: 18-08-2014

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk