socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Kortlægning og effektmåling af servicelovens bestemmelser om frit valg af hjælpemidler og boligindretning

I forlængelse af ændringen af servicelovens bestemmelser om frit valg af hjælpemidler har Rambøll udarbejdet en kortlægning af anvendelsen af bestemmelserne om frit valg.


I 2010 fik borgere med nedsat funktionsevne adgang til frit valg på alle typer af hjælpemidler. Samtidig blev retten til frit valg af håndværkere og materialer ved boligindretning indført.


Med lovændringen blev det samtidig besluttet at kortlægge brugen af frit valg af hjælpemidler og boligindretning tre år efter lovens ikrafttræden.

Resultatet af denne undersøgelse foreligger nu i rapport om kortlægning og effektmåling af servicelovens bestemmelser om frit valg af hjælpemidler og boligindretning.


I rapporten bliver omfanget af brugen af det frie valg kortlagt, ligesom det bliver undersøgt, hvordan kommunerne oplyser om adgangen til frit valg.

Rapporten findes i en elektronisk udgave.


Du finder rapporten her (åbner i nyt vindue)

Udgivet: 26-06-2014

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk