socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

National statusmåling for udbredelse af velfærdsteknologi i kommunerne

Center for Velfærdsteknologi har udarbejdet den første måling på området

Center for Velfærdsteknologi har udarbejdet den første nationale statusmåling for udbredelse af velfærdsteknologi i kommunerne. I første kvartal af 2015 og 2016 vil der ligeledes blive foretaget lignende statusmålinger.


Rapporten er blevet sendt til de 98 kommuner, hvoraf de kommuner, som har deltaget i målingen, er blevet tilbudt at få en præsentation af egne data sat op til sammenligning med landstallene på de tre indsatsområder for forflytningsteknologi – fra 2 til 1, vasketoiletter og spiserobotter.


Fra d. 1. juni kan man på Center for Velfærdsteknologis hjemmeside desuden finde en række redskaber, som skal understøtte det kommunale arbejde med implementering af velfærdsteknologi. 

Der er i første omgang tale om modeller for business cases og gevinstrealisering på centerets indsatsområder. Modellerne kan med fordel anvendes som inspiration på lignende områder.


Læs rapporten "Udbredelse af velfærdsteknologi i kommunerne" her (åbner i nyt vindue)

Udgivet: 15-05-2014

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk