socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Smarthome projekt i Hammel

Projektet har til formål at foretage en systematisk afprøvning af smarthome- og informationsteknologi i et nybyggeri for mennesker med betydelige fysiske handicap.


 

Den efterfølgende evaluering og erfaringsopsamling forventes at kunne få indflydelse på fremtidige lignende byggeprojekter, samt på anvendelse af smarthometeknologi generelt til personer med nedsat funktionsevne.

smarthomeMetode:

- Der foretages i samarbejde med en beboergruppe en systematisk undersøgelse af, hvilke krav og ønsker den enkelte har til etablering af smarthome- og informationsteknologi, idet der sættes fokus på de muligheder et højteknologiske hus rummer for mennesker med handicap.

- Der foretages en afdækning af fleksibiliteten i Smart Home installationen således at den kan tilpasses den enkelte beboer uden ekstra omkostninger.

Følgende områder belyst

- Hvilken betydning har Smart Home og informationsteknologien for beboernes tryghed og uafhængighed og teknologiens anvendelighed

- Hvilken indvirkning har Smart Home teknologi for brug af personaleressourcerne

- Hvordan og på hvilke områder påvirkes personalet arbejdsbetingelser, når der er installeret Smart Home og informationsteknologi i boligerne

- Hvilken økonomisk betydning har Smart Home - kan der eksempelvis ses lavere energi-forbrug, mindre forbrug af praktisk hjælp mv.?

- Kan vi ved en fleksibel installation undgå fejlinvesteringer og derved forebygge indkøb af udstyr som ikke anvendes

 

Projektet er støttet af Fonden Realdania.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Inger Kirk Jordansen, ikj@hmi.dk

Udgivet: 22-05-2008

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk