socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Færdselsarealer for alle

Der er udkommet en revideret udgave af Færdselsarealer for alle.

Jakob Deichmann, Sekretær for Vejregeludvalget, By og Trafik, har følgende kommentar til den reviderede udgave af Færdselsregler for Alle.


"Håndbogen er gennemrevideret og indeholder en række nye løsninger inden for bl.a. udformning af kantsten ved fodgængerfelter og taktile belægninger (ledelinjer, opmærksomhedsfelter og retningsfelter), der er i overensstemmelse med de nyeste ISO- og EU-standarder. Generelt er håndbogen opdateret med løsninger, som er fremkommet siden udgaven fra 2003. Håndbogen er desuden koordineret med BR10.


Blandt ændringerne er at man går væk fra at anbefale et kantstensopspring ved fodgængerfelter på 2,5 - 3 cm som et kompromis for kørestolsbrugeres hhv blinde/svagsynedes forhold. I stedet anbefales nu – bl.a. inspireret fra Sverige - en løsning hvor der er fuldt kantstensopspring i den ene side af fodgængerfeltet og 0 cm i den anden side.


På det formelle plan præciserer håndbogen, at tilgængelighedsrevision skal udføres af en uvildig revisor, f.eks. en revisor ansat i et andet firma end det projekterende.


Som vi tidligere har redegjort for har Vejreglen kun status som vejledning, ikke som bindende regler for udformning af vejene.

Vejreglen gælder på vejareal, herunder P-pladser der er beliggende på vejareal."


Læs den nye udgave af Færdselsarealer for alle her (Link - åbner i nyt vindue)

Udgivet: 01-05-2014

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk