socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

KL og regeringen iværksætter en samlet indsats for national udbredelse af modne vel-færdsteknologier.

Center for Velfærdsteknologi, KL, er i disse dage ved at foretage de første dybe spadestik for at kunne dokumentere en national status på udbredelse af teknologier inden for indsatsområderne hjælp til løft, spiserobotter og vasketoiletter. 

Billede af skylle og tørretoiletSamtlige kommuner modtog i uge 6 et dataindsamlingsskema med to overordnede formål. For det første skal dataindsamlingen afdække hvor mange kommuner, der har erfaringer med teknologierne og hvor langt kommunerne er kommet på de tre indsatsområder. For det andet skal dataindsamling, sammen med netværksmøder, workshops og øvrige aktiviteter, give input til den udbredelsesstøtte, som vil blive udarbejdet og stillet kommunerne til rådighed under udbredelsesprocessen frem til 2017.


Dataindsamlingen lukkes fredag den 7. marts 2014. Center for Velfærdsteknologi vil efterfølgende bearbejde de indkomne data. Herefter udarbejdes den første fælleskommunale status for udbredelse af velfærdsteknologier i de danske kommuner på ældre- og handicapområdet.


Den første statusrapport for udbredelse forventes færdig og offentliggjort på Center for Velfærdsteknologis hjemmeside i midten af maj. Data fra den enkelte kommune kommer ikke til at fremgå af rapporten, men de kommuner, som har biddraget til dataindsamlingen, kan ved henvendelse til Center for Velfærdsteknologi få en præsentation af egne data, sat op til sammenligning med landstallene.


Se nyheden på KLs hjemmeside

Udgivet: 05-03-2014

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk