socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Konferencen Velfærdsteknologi 2014

Konferencen sætter fokus på, hvordan velfærdsteknologi og rehabilitering kan bidrage til den kommunale indsats i borgerens hverdagsliv.

Velfærdsteknologier er i dag et uomgængeligt emne og et aktuelt bud på, hvordan fremtidens velfærd kan leveres. Når en velfærdsteknologi bringes i spil - inden for de rigtige rammer - er der mulighed for at lette arbejdsbyrden for personalet, at øge kvaliteten og trygheden for den enkelte borger og levere en mindre omkostningstung indsats. 


Med det velfærdsteknologiske arbejde følger nye arbejdsgange i den borgernære praksis. Et arbejde, der dels understøtter borgerens selvhjulpenhed og selvbestemmelse, men samtidig stiller nye krav til den måde, medarbejdere og kommuner tilbyder og leverer støtte, omsorg og service.


At arbejde med velfærdsteknologier forudsætter med andre ord, at medarbejderne besidder kompetencer til at anvende og introducere velfærdsteknologiske løsninger for borgerne så den den enkelte borger i videst muligt omfang mestrer eget hverdagsliv.


Alt dette er i fokus på konferencen Velfærdsteknologi 2014. 

Læs mere om konferencen som afholdes d. 9. april. (åbner kalender)


Udgivet: 31-01-2014

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk