socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

IntelliCare - nyt projekt om intelligente boliger

IntelliCare vil skabe en teknologisk platform, der kan etablere integration og samspil mellem intelligente hjælpemidler og omgivelserne.

En platform, som tilgodeser individuelle aktivitetsmønstre og behov hos både ældre og plejere, samt omsætter individualitet til effektiv ressourceallokering.
støvsuger
I projektet opføres et plejecenter, hvor teknologi og applikationer baseret på IntelliCare integreres. Udviklingen vil ske forud, under og efter byggefasen. Resultatet er en effektiv demonstrator med erfaringer, teknologier og komponenter, som kan overføres til både eksisterende og nyt byggeri i ældresektoren.

Konsortiet har også fokus på sociologiske aspekter i relation til de teknologiske muligheder, og konsortiet vil derfor undersøge de sociokulturelle sammenhænge, som virker understøttende eller hindrende for udviklingen og implementeringen af intelligent teknologi i ældreplejen.

Innovationskonsortiets arbejde kickstartes officielt mandag d. 26. maj, hvor parterne mødes til et to dage langt seminar i Kolding. Claus Risager, der er centerchef for Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi er glad for bevillingen fra Rådet for Teknologi og Innovation. ”Intellicare vil give os en platform for udvikling af den it-mæssige infrastruktur, der skal til for at understøtte anvendelsen af velfærdsrobotter og intelligente mekaniske systemer i vores private hjem. Vi regner med, at Intellicare bliver et foregangsprojekt og en øjenåbner i forhold til tilgængelige teknologier, markedsmæssige potentialer og brugerbehov.”

Projektet støttes med 13,9 mio. kr. ud af et samlet budget på 42,4 mio. kr.

Konsortiet

Teknologisk Institut (GTS)
Hjælpemiddelinstituttet (GTS)
Syddansk Universitet (Mærsk Instituttet og Instituttet for Marketing og Management)
OK Fonden
Zealand Care A/S
Condigi Televagt A/S
Besam A/S
Phonak A/S
Breakoutimage A/S
Cepa Mobility
Lederforum
Dansk Rehab Gruppe
OBH Rådg. Ingeniører A/S
Københavns Kommune
Frederiksberg Kommune. 
 

Yderligere oplysninger på www.intellicare.dk

Udgivet: 21-05-2008

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk