socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Mennesker med handicap vil bygge og bo som alle andre

Mange kommuner har svært ved at tilbyde egnede handicapboliger. Egmont Højskolen i Hou går foran, og viser hvordan man hurtigt, let og billigt bygger 12 udslusningslejligheder.

"Inklusion er et grundlæggende princip i FN’s handicapkonvention. Det praktiseres i høj grad i daginstitutioner og skoler. Men det halter, når voksne med handicap skal bo for sig selv. Økonomiske og faglige hensyn vægtes desværre højere end menneskelige ønsker om et frit liv på selvstændige præmisser", siger formanden for Danske Handicaporganisationer Stig Langvad og tilføjer:

"Muligheden for at bo i det lokale samfund er en forudsætning for inklusion. Kun igennem møde med andre mennesker kan vi være med til at nedbryde fordomme omkring personer med handicap."
 
Boligproblemet er velkendt for Egmont Højskolen, når elever med handicap ønsker en selvstændig tilværelse efter 18 eller 42 uger på højskole. Eller som led i en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse på tre år har brug for botræning og oplæring i at fungere med egne hjælpere.
 
Den 10. januar indviede Egmont Højskolen 12 separate udslusningslejligheder med hver sit hjælperværelse med egen indgang – fordelt på tre huse Asgård, Midgård og Langhuset. Forstander Ole Lauth siger:
 
"Socialministeriet nedsatte i 2010 en tænketank, som netop fik til opgave at finde løsninger til fremtidens boliger til mennesker med handicap. Efter lange diskussioner nåede vi frem til, at boligen er rammen om livet, at man skal selv kunne vælge sin bolig, at bolig og støtte skal være adskilt og at boligmarkedet skal være inkluderende og tilgængeligt. Det har vi sådan set taget alvorligt. Nu viser vi en vej for kommuner og boligforeninger, der har svært ved at omsætte FN’s handicapkonvention til handling."
 
Fire højskoleelever har bidraget med idéer til indretning af værelserne.
 
"Når jeg flytter i min egen bolig, regner jeg med at skulle bruge hjælpere i 16-18 timer i døgnet foruden nat-overvågning. Men det er vigtigt med et fællesskab i nærheden", siger Jeanett Jensen på 19 år, født med en spastisk lammelse.
 
Bygningerne er opført i præfabrikerede elementer af JYTAS fra Galten. Projektet er støttet med 16,7 mio. kroner fra VELUX FONDEN med det formål at fremme overgangen til et selvstændigt liv med personlig hjælp og fællesskab for unge mennesker med fysiske handicap efter højskoleopholdet. I fondens begrundelse lyder et håb om, at udslusningshusene kan skabe en model for etablering af boliger til denne særlige ungegruppe.
 
Lejlighederne er udstyret med moderne handicapkompenserende udstyr. Eksempelvis loftkraner, automatiske døråbnere og automatiske persienner, som er støttet af Frantz Hoffmanns Mindelegat med 1,2 mio. kroner.


Kilde: spastikerforeningen.dk.

Udgivet: 17-01-2014

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk