socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Boligændringer efter §116

Nyt kursus i kalenderen

Falck Hjælpemidler inviterer til et todages kursus d. 29. og 30. april 2014.

 

Kurset henvender sig til sagsbehandlende terapeuter i kommuner, med lidt eller nogen erfaring, der arbejder med bevilling af boligindretning efter servicelovens §116.

 

Formål med kurset:

  • At give deltagerne indsigt i lov om social service §116 samt tilgrænsende områder
  • At definere personkredsen
  • Få styr på boligsagens faser ud fra procesmodel OPPM
  • At analysere behov - aktivitets og funktionsanalyse
  • Hvad er nødvendigt for at gøre boligen bedre egnet
  • Ankestyrelsens praksis – principafgørelser
  • Frit-valg-ordningen
  • Hvornår tager man pant

 

Læs mere om kurset i Kalenderen.

Udgivet: 19-12-2013

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk