socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Ny kortlægning og effektmåling

Social, Børne, -og Integrationsministeriet gennemfører en kortlægning og effektmåling af reglerne om frit valg af hjælpemidler (servicelovens § 112) og boligindretning (servicelovens § 116).

Baggrunden for kortlægningen er, at man i 2010 gennemførte en lovændring, som giver borgere med funktionsnedsættelse ret til frit valg af leverandør af alle typer hjælpemidler, samt frit valg af håndværker og materialer ved boligændringer. Tidligere omfattede retten til frit valg kun særligt personlige hjælpemidler. Med lovændringen blev retten udvidet til også at omhandle genbrugshjælpemidler og boligindretning.


Som en del af kortlægningen skal der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse blandt landets 98 kommuner. Fokus i spørgeskemaundersøgelsen er primært på udvidelsen af bestemmelserne om retten til frit valg til at omhandle genbrugshjælpemidler og boligindretning.

 

Rambøll gennemfører spørgeskemaundersøgelsen i uge 46-47, hvor alle landets socialchefer modtager information og link til besvarelsen samt opfordring om at videresende til den eller de personer i kommunen, der står for området, således at de rette perspektiver og overvejelser kommer med.

Udgivet: 04-11-2013

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk