socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Center for velfærdsteknologi

KL har taget initiativ til Center for velfærdsteknologi, da det er et centralt indsatsområde for kommunerne.

KL og regeringen har i aftalen om Kommunernes økonomi for 2014 aftalt, at der skal iværksættes en samlet indsats for national udbredelse af modne og velafprøvede velfærdsteknologiske løsninger.

 

Indsatsen forankres i et 3-årigt center for velfærdsteknologi under Center for Social og Sundhed i KL, og kommer til at bestå af en leder, to-tre medarbejdere og en studentermedhjælp.

 

Formålet med centrets arbejde er at understøtte kommunernes implementering af velfærdsteknologi ved at:

1. I forhold til udbredelse vil centret til at begynde med understøtte: 

  • Udbredelsen af teknologier til løft, spiserobotter og vasketoiletter
  • Bedre brug af hjælpemidler 

2. Facilitere videndeling og erfaringsudveksling mellem kommuner og andre aktører om velfærdsteknologi


3. Dokumentere og følge udbredelsen af velfærdsteknologi i kommu-nerne


4. Bistå kommunerne med generel rådgivning om udbredelse, organise-ring og dokumentation i arbejdet med velfærdsteknologi

 

Læs mere om det nye center på KLs hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Udgivet: 11-10-2013
Publiceres fra:
19-08-2019
Publiceres fra:
06-08-2019
Publiceres fra:
31-07-2019
Publiceres fra:
03-07-2019
Overskrift:
Dato:
16-08-2019
Dato:
13-08-2019
Dato:
11-07-2019
Dato:
03-07-2019
Dato:
14-06-2019
Overskrift:
Dato:
07-06-2019

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk

luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere