socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Sensor- og tryghedsteknologier under lup

"Vi skal prøve grænser og få erfaringer med lovgivningen for sensor- og tryghedsteknologier"

Antallet af borgere med varig nedsat fysisk og kognitiv funktionsevne som fx demens er steget markant de seneste 10 år. Mange familier og pårørende er berørt af funktionstabene og lever i frygt for, at fx en dement pårørende nu ikke kan finde hjem eller huske, hvordan man ringer efter hjælp.

 

Der er derfor i stigende grad behov for sensor- og tryghedsteknologier såsom gps eller sensorgulve til at registrere fald, som kan sikre borgerens frihed til at kunne bevæge sig ud på egen hånd, give vedkommende sikkerhed for at blive hjulpet, og samtidig aflaste de pårørende i væsentlig grad. Men hvor går grænsen for brugen af teknologierne?

 

Hvor går grænsen?
Jævnfør serviceloven er det intet problem at anvende teknologierne så længe, der er givet samtykke fra borgeren. Men når en borger har et kognitivt funktionstab, hvornår kan det samtykke så vurderes som gældende? ”Det er der ikke noget facit på, man bliver nødt til at se på den enkelte sag”, siger Frode Svendsen fra Socialministeriet. 

 

Samtidig foreskriver serviceloven en omsorgspligt over for mennesker, der ikke kan tage vare på egne interesser – uanset om der foreligger samtykke eller ej, men det må ikke ske ved magtanvendelse. ”Her er det vigtigt, at vi får kommunikeret med borgeren og pårørende om, hvad det er vi ønsker at bruge teknologien til, og hvorfor, samt om etikken bag”, siger John E. Iversen, specialkonsulent i Varde Kommune. 

 

Endvidere kan dataregistreringsloven giver udfordringer inden for logning af data omkring en borger – hvad registreres, over hvor lang tid, til hvad, hvem er ansvarlig osv. – og specielt her mangler vi erfaring.

 

Læs hele artiklen på carenet.nu (åbner i nyt vindue)

Udgivet: 09-10-2013

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk