socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Rapport om danskernes holdning til digital velfærd

Danmarks Statistik har på vegne af Digitaliseringsstyrelsen gennemført en undersøgelse af danskernes parathed i forhold til brug af digitale løsninger i kernevelfærden.

For mange danskere er digitale teknologier for længst blevet en del af hverdagen. De kommende år vil udsigten til flere ældre, flere mennesker med kroniske sygdomme og et begrænset økonomisk råderum øge behovet for, at den offentlige sektor finder nye, effektive måder at levere service på. 


Digitalisering og bedre brug af teknologiske redskaber giver muligheder for at udvikle og fremtidssikre kernevelfærden blandt andet i sundhedssektore, på socialområdet og på skolerne.


I en rapport fra Danmarks Statistik om digital velfærd er der særligt fokus på digitale løsninger og velfærdsteknologier, der gør det muligt for den enkelte selv at løse basale hverdagsopgaver.

 

Læs mere om rapporten på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Udgivet: 01-10-2013

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk