socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Smarthometeknologi

Socialstyrelsen har udarbejdet en analyse om udbredelsen af smarthometeknologi i Danmark

Analysen er udarbejdet med henblik på at afdække udbredelsen af smarthometeknologi i Danmark og de erfaringer, der er høstet i forhold til både kvalitative og kvantitative gevinster, samt at beskrive de udfordringer, som implementeringen har mødt til dato.

 

I analysen er der fokus er på smarthometeknologi i relation til personer med funktionstab af fysisk-kropslig og/eller kognitiv type.

 

Analysen er gennemført med dataindsamling fra praksisfeltet og interviews med udvalgte videnspersoner og projektledere fra de respektive konceptuelle afprøvninger i Danmark.

Erfaringer fra praksis suppleres med litteraturstudier i dansk og udenlandsk materiale.

 

Sammenfattende viser analysen, at smarthometeknologi anvendes i begrænset omfang i Danmark.

Læs rapporten her (PDF - åbner i nyt vindue)

 

Teknologisk Institut, Center for Robotteknologi har udarbejdet en delrapport som baggrundsmateriale for analysen, ”Smart Home Teknologi (SHT) - eksisterende teknologier og systemer og deres potentielle målgrupper”. Læs delrapporten her (PDF - åbner i nyt vindue)

Udgivet: 11-09-2013

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk