socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Universelt design af det offentlige rum

Speciale om universel design

Morten Hjortbøl har skrevet speciale fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) om tilgængelighed og universelt design. 

Specialet er grundigt og diskuterer diverse problemstillinger om tilgængelighed. Fx hvad tilgængelighed betyder for brugere, Bygningsreglementets udformning, FN's handicapkonvention, som nævner universel design i en paragraf, osv.

Morten Hjortbøl har skrevet nogle dybdegående interviews, blandt andet med Claus Bjarne Christensen og Lena Nielsen, begge fra Dansk Handicap Forbunds bygge- og trafikpolitiske udvalg (BTPU), men også med Muskelsvindfondens formand Evald Krog og formanden for Polio-, og Trafik- og Ulykkesramte (PTU) Holger Kallehauge, samt med andre tillidsfolk fra både Dansk Handicap Forbund og Muskelsvindfonden.

 

Specialet er læseværdigt for alle, der interesserer sig for universelt design og tilgængelighedsproblemer.

 

Læs specialet under Litteratur.

 

 

Udgivet: 26-08-2013

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk