socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Ny principafgørelse på boligområdet

Beboerindskudslån - merudgiftsydelse - boligskift - lejebolig

Principafgørelsen som er udsendt d. 28. juni 2013 fastslår:

Servicelovens bestemmelse om dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige tilværelse er subsidiær i forhold til anden lovgivning.

Beboerindskud kan dækkes som en nødvendig merudgift ved den daglige livsførelse, hvis indskuddet skyldes den nedsatte funktionsevne, og indskuddet ikke kan dækkes efter anden lovgivning – boligstøtteloven.

 

Hvis der efter lov om boligstøtte kan bevilges et lån, der er rente- og afdragsfrit i 5 år, kan beboerindskuddet ikke bevilges som en nødvendig merudgift ved den daglige livsførelse. Ved låneoptagelsen er der ingen aktuel merudgift.

 

Find link til hele principafgørelsen under Lovgivning. 

 

 

Udgivet: 02-07-2013

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk