socialstyrelsen_2015_v2.png
bolig.png
Du er her:

Toiletter med skylle- og tørrefunktion sparer tid og penge og er bedre for borgerne

Evaluering viser, at toiletterne har en positiv indvirkning på borgernes livskvalitet og sundhedstilstand, samtidig med at det sparer tid og indsats for plejepersonalet.

”Brugen af velfærdsteknologi kritiseres nogle gange for at erstatte mennesker med robotter, men her er et tydeligt eksempel på, at teknologien virkelig er til alles fordel,” siger rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune Dorthe Laustsen som kommentar til den netop afsluttede evaluering.

 

Aarhus Kommune har siden slutningen af 2011 tilbudt borgere, der modtager pleje i eget hjem, at supplere eller erstatte personlig hjælp til toiletbesøg med et toiletsæde med skylle- og tørrefunktion. I dag har 276 borgere et skylle-tørre toilet i eget hjem, og flere er på vej.

 

Konklusionerne fra evalueringen er, at toiletter med skylle- og tørrefunktion bl.a.:

  • Medvirker til øget selvhjulpenhed for borgerne, såvel hvad angår toiletbesøg som andre aktivitetsområder
  • Medfører markant fald i forekomsten af urinvejsinfektioner, hudproblemer og afføringsproblemer, fordi borgerne selv kan komme på toilettet, når de ønsker det
  • Medfører en tidsbesparelse for personalet - tidsbesparelsen er svær at udregne præcist, da der indgår mange faktorer, men evalueringen viser, at der spares minimum 51,8 minutter pr borger pr uge i gennemsnit. Tid, der i mange tilfælde bruges på andre gøremål i borgerens hjem. Omregnet til kroner og øre betyder det en årlig besparelse på 17.020 kr. pr borger

Læs mere om evalueringen i Slutevalueringsrapporten (åbner nyt vindue). 

 

Udgivet: 24-05-2013

Socialstyrelsen - Telefon: 72 42 37 00 - Email: info@socialstyrelsen.dk